Map Rotate Header

Zmiany dot. map w Sezonie 3

24-08-2017 12:00

Wprowadzamy obecnie kilka dużych zmian w swobodnych i rankingowych playlistach na Sezon 3. Teraz zestaw map dostępnych w rankingowym trybie gry będzie taki sam jak w rywalizacji ligi zawodowej. Pracujemy też nad zmianami, które poprawią wrażenia z gry w trybie swobodnym.

Mapy playlisty trybu rankingowego

Aby pozwolić naszym graczom na rozwijanie umiejętności w warunkach możliwie najpoważniejszej rywalizacji, zmniejszamy ogólną liczbę map dostępnych w trybie rankingowym. W zestawie playlisty rankingowej na Sezon 3 znajdą się następujące mapy:

 RankedPlaylist

Od początku tego sezonu playlista trybu rankingowego będzie zawierała tych samych dziewięć map, które wybraliśmy do ligi zawodowej. Co więcej, wraz z resetem rankingu wprowadzimy nowe playlisty trybów rankingowego oraz ligi zawodowej ESL– a wszystko to już na starcie sezonu. Playlista rankingowa oraz playlista ESL będą aktualizowane w każdym sezonie, co zapewni zróżnicowany wachlarz dostępnych map.

Oprócz tego mapy dodawane w nowym sezonie będą wyłączone z playlist trybu rankingowego i ligi zawodowej. Dzięki temu gracze zyskają czas na zbadanie nowych map i zapoznanie się z nimi w trybie swobodnym oraz w ramach gier użytkownika, co z kolei pozwoli nam usunąć wszystkie usterki i niedociągnięcia przed włączeniem danej mapy do katalogu rozgrywek.

Nowa playlista map trybu swobodnego

W Sezonie 3 ograniczymy playlistę trybu swobodnego do piętnastu map. Zmniejszając ogólną liczbę map dostępnych w tym trybie, ułatwimy nowym graczom proces uczenia się map oferowanych przez Rainbow Six. Opracowaliśmy rosnącą krzywą planu nauki, któremu nowi gracze muszą sprostać w zakresie znajomości map. To jest jedna z metod, jakimi zamierzamy go realizować.

CasualPlaylist

Dodatkowo niektóre z usuniętych map zostaną zmodyfikowane przez nasz zespół projektujący poziomy. Podkreślamy, że nie wszystkie mapy usunięte z playlisty trybu swobodnego zostaną poddane takiemu przeprojektowaniu, ale część z nich czeka to w najbliższych latach.

Szybko zbliżamy się do limitu rozmiaru danych, co zmusza nas do zmodyfikowania sposobów przechowywania naszych map. Obecnie planujemy w niedalekiej przyszłości całkowicie usunąć mapy z gry (ale jeszcze nie w trakcie Sezonu 3).

Oto mapy, które będą dostępne w trybie swobodnym w ramach Sezonu 3:

I choć niektóre mapy nie będą już dostępne w trybie rankingowym i swobodnym, to póki co ze wszystkich można korzystać w ramach gry użytkownika.

Ustawienia map

Po przyjrzeniu się mechanice systemu ustawień map, postanowiliśmy wyłączyć go dla wszystkich rozgrywek wieloosobowych PvP (zachowamy go w trybie Terrohunt, abyście wspólnie z członkami swoich drużyn mogli wybierać określone mapy). Nie wiemy jeszcze, kiedy ta funkcja mogłaby powrócić do rozgrywek PvP i aktualnie sprawdzamy inne rozwiązania, które naszym zdaniem powinny poprawić wrażenia z gry.

Jesteśmy niezwykle podekscytowani zmianami, jakie nastąpią w rankingowym oraz swobodnym trybie rozgrywki i chętnie dowiemy się, co o nich sądzicie! Zapraszamy do dyskusji w serwisach Twitter, Reddit, Facebook, a także na forach!

Zalecane

[2018-06-19] 2

Informacje o aktualizacji 2.1

Przedstawiamy listę poprawek wprowadzonych w wersji 2.1 – pierwszej aktualizacji Operacji Para Bellum.

19-06-201805:00 PM

Zobacz więcej

[2018-06-05] Code of Conduct Header

RAINBOW SIX SIEGE: KODEKS POSTĘPOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA I KODEKS POSTĘPOWANIA RAINBOW SIX SIEGE

08-06-201805:00 PM

Zobacz więcej